You are here

甘南藏族自治州卓尼县 (Zhuo Ni Xian , Gan Nan Zang Zu Zi Zhi Zhou )

Below is postcode list of 甘南藏族自治州卓尼县 (Zhuo Ni Xian , Gan Nan Zang Zu Zi Zhi Zhou ) . Click title to browse detail information of every postcode.

District


Address
Area: 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县
Address Postcode
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县寺台子 747600
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县木耳乡 747601
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县申藏乡冷口村 747605
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县恰盖乡角缠村 747607
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县藏巴哇乡下巴都村 747609
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县洮砚乡坑乍村 747608
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县杓哇乡 747600
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县扎古录镇扎古录村 747604
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县扎古录镇柏林村 747604
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县尼巴乡什巴村 747604
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县喀尔钦乡拉力沟村 747603
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县喀尔钦乡拉扎村 747603
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇多洛村 747600
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇盖村 747600
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县纳浪乡大小板子村 747602
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县大族乡 747603
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县刀告乡 747604
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县康多乡 747606
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县洮砚乡杜家川村 747608
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇寺台子 747600
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县阿子滩乡阿子滩村 747605
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县扎古录镇强岔村 747604
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县刀告乡贡巴村 747604
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县完冒乡根沙村 747606
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县阿子滩乡达加村 747605
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县扎古录镇塔乍村 747604
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县扎古录镇麻路村 747604
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县阿子滩乡足子村 747605
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县尼巴乡尼巴村 747604
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县喀尔钦乡出路村 747603
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县木耳镇七车村 747601
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县叶儿街 747600
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇上卓村 747600
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县纳浪乡羊化村 747602
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县纳浪乡西尼沟村 747602
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县木耳镇出纳村 747601
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县喀尔钦乡大族村 747603
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县木耳镇麻地湾村 747601
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县纳浪乡朝忽村 747602
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县恰盖乡温布滩村 747607
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县申藏乡斜藏村 747605
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县申藏乡小沟村 747605
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县恰盖乡利加村 747607
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县申藏乡旦藏村 747605
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县洮砚乡纳儿村 747608
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县藏巴哇乡侯旗村 747609
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县藏巴哇乡新堡村 747609
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县喀尔钦乡大力村 747603
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇衙门地 747600
甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇上城门 747600

Add new comment