You are here

湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县贾坝乡旧寨沟村 (Jia Ba Xiang Jiu Zhai Gou Cun , Hu Nan Sheng Xiang Xi Tu Jia Zu Miao Zu Zi Zhi Zhou Long Shan Xian ) :416816

贾坝乡旧寨沟村 (Jia Ba Xiang Jiu Zhai Gou Cun ) is located in 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县 (Hu Nan Sheng Xiang Xi Tu Jia Zu Miao Zu Zi Zhi Zhou Long Shan Xian ). Its zip code is 416816.

Postcode