You are here

湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县官庄乡新民村 (Guan Zhuang Xiang Xin Min Cun , Hu Nan Sheng Xiang Xi Tu Jia Zu Miao Zu Zi Zhi Zhou Feng Huang Xian ) :416200

官庄乡新民村 (Guan Zhuang Xiang Xin Min Cun ) is located in 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县 (Hu Nan Sheng Xiang Xi Tu Jia Zu Miao Zu Zi Zhi Zhou Feng Huang Xian ). Its zip code is 416200.

Postcode