You are here

山西省太原市迎泽区开化寺北街 (Kai Hua Si Bei Jie , Shan Xi Sheng Tai Yuan Shi Ying Ze Qu ) :030002

开化寺北街 (Kai Hua Si Bei Jie ) is located in 山西省太原市迎泽区 (Shan Xi Sheng Tai Yuan Shi Ying Ze Qu ). Its zip code is 030002.

Postcode